finantare

reguli de finanţare

Solicitările pentru acordarea de finanțare vor fi  luate în considerare în următoarele condiții:

  • reprezinți o fundație sau o organizație neguvernamentală înregistrată legal
  • se adresează unui grup de persoane. Susținem proiecte ale căror obiective vizează schimbări ale efectelor unei cauze generale și care aduc rezultate pozitive unui număr cât mai mare de persoane.

Nu vom acorda finanțări proiectelor care:

  • nu se înscriu în obiectivele Asociatiei și nu sunt în condordanță cu misiunea acesteia
  • au ca scop acordarea de burse, studii academice sau cercetări pentru angajații asociaţiei sau beneficiari.
  • au ca scop organizarea unor activități cu caracter politic sau religios

Consiliul Director al Asociaţiei evaluează aplicaţiile primite în funcţie de numărul de beneficiari vizați în proiect, impactul aşteptat (raportat la costuri), experiența solicitantului finanțării în ceea ce privește furnizarea rezultatelor, transparența solicitantului.

finantari